Jogi tudnivalók

Ezt a weboldalt az INTERSPORT Austria GmbH (cégjegyzéki szám 101648h), a továbbiakban: „mi” és „INTERSPORT”, székhely 4600 Wels Flugplatzstraße 10., üzemelteti. Jelen adatvédelmi nyilatkozatban mi, azaz az EU-GDPR 4. cikk 7. bek. szerinti felelős, egyrészt leírjuk, milyen adatokat gyűjtünk össze akkor, amikor Ön meglátogatja a weboldalunkat, és hogy milyen célokra használjuk fel ezeket. (Jelen adatvédelmi nyilatkozat A pontja.)

Mivel az Ön személyes adatainak védelme különösen fontos számunkra, az Ön személyes adatainak összegyűjtése és feldolgozása során szigorúan betartjuk az adatvédelmi törvény és az EU-GDPR törvényi előírásait.

A továbbiakban részletesen tájékoztatjuk Önt az általunk végzett adatfeldolgozás mértékéről és céljáról, illetve az Ön mint az adatfeldolgozás érintettje által élvezett jogokról. Éppen ezért kérjük, alaposan olvassa át adatvédelmi nyilatkozatunkat, mielőtt tovább használná weboldalunkat és adott esetben beleegyezését adná az adatfeldolgozásba. 

Minden lényeges elérhetőségi információt jelen adatvédelmi nyilatkozat C. 3. pontja alatt találhat.

A Adatfeldolgozás a weboldalunkon

1. Személyes adatok

Weboldalunk használata alapvetően lehetséges személyes adatok megadása nélkül is. Bizonyos egyes szolgáltatások használatára azonban ettől eltérő szabályozások lehetnek érvényesek, amelyekre külön felhívjuk az Ön figyelmét. Különösképpen akkor kötelező, hogy Ön a nevezett célokból megadjon számunkra bizonyos adatokat, ha Ön regisztrál nálunk és/vagy szeretné internetes áruházunkat használni.

Mi tehát - a süti-házirendünkben részletesen leírt sütiktől eltekintve - alapvetően csak azokat az adatokat gyűjtjük össze és mentjük el, amelyeket Ön maga ad meg számunkra az által, hogy Ön beírja ezeket a beviteli mezőinkbe vagy egyéb úton-módon lép kapcsolatba a weboldalunkkal.

Személyes adatoknak számít minden olyan információ, amely beazonosított vagy beazonosítható természetes személyre vonatkozik. Ide tartozik például az Ön neve, címe, telefonszáma vagy születési dátuma, de emellett az Ön által az internetes áruházunkon keresztül végzett vásárlások is.

2. Sütik használata

Weboldalunkon és internetes áruházunkban különböző sütiket használunk azért, hogy javítsuk a használati élményt, kielemezzük azt, ahogyan Ön a weboldalunkat használja, és hogy célzott hirdetéseket mutathassunk Önnek. Mivel rendszeresen váltunk az ehhez használt eszközök és sütik között, úgy döntöttünk, hogy az általunk használt sütikről szóló információkat külön süti-házirendben foglaljuk össze, amelyet itt olvashat át.

Ez a süti-házirend jelen adatvédelmi nyilatkozat szerves részét képezi, és úgyszintén számos lényeges információt tartalmaz, amelyet az EU-GDPR 13. cikk szerinti tájékoztatási kötelezettségünkből fakadóan szívesen megosztanánk Önnel.

3. Személyes adatok összegyűjtése és feldolgozása, tárolási időtartam

Azokat a személyes adatokat, amelyeket a fentebb bevezetett sütiken keresztül vagy az Ön határozott megadása során gyűjtünk be, különböző célokra dolgozzuk fel. Ahhoz, hogy részletesen informálhassuk Önt az általunk végzett feldolgozásról, a weboldalunk különböző alkalmazásait külön-külön mutatjuk be Önnek.

Bizonyos alkalmazások esetén lehetséges, hogy Ön saját megfontolásból megad nekünk adatokat és ezzel beleegyezését adja a szándékos adatfeldolgozásba - erre azonban külön felhívjuk a figyelmet. Az Ön által megadott személyes adatokat a továbbiakban kizárólag a feldolgozás éppen megadott céljának teljesítése keretén belül, példának okáért azért, hogy reklámokat és tájékoztató anyagokat küldjünk az érdeklődők, hírlevélre feliratkozók és meglévő ügyfeleink számára a telekommunikációs törvény szem előtt tartása mellett, használjuk fel.

4. Használt eszközök és alkalmazások

a. A más weboldalakra vezető hivatkozások/linkek

Weboldalunkon más weboldalakra, mint például az általunk ajánlott termékeket gyártó vállalatok, saját telephelyeink és egyéb közreműködő partnereink oldalaira, vezető hivatkozásokat is elhelyezünk, ez azonban kizárólag tájékoztatási céllal történik, amennyiben a hivatkozott oldal tulajdonosával nem áll fenn közös felelősség az internetes áruházért. Ezek a weboldalak nem állnak irányításunk alatt, éppen ezért nem is esnek jelen adatvédelmi nyilatkozat rendelkezéseinek hatálya alá. Amennyiben Ön rákattint egy hivatkozásra, lehetséges, hogy a hivatkozott oldal üzemeltetője adatokat gyűjt össze Önről, és ezeket a saját adatvédelmi nyilatkozata szerint, amely eltérhet a mi nyilatkozatunktól, dolgozza fel.

5. Biztonság

Számos technikai és szervezeti biztonsági óvintézkedést léptettünk életbe annak érdekében, hogy megvédjük az Ön adatait a beavatkozástól, elvesztéstől, megsemmisüléstől és a harmadik fél általi hozzáféréstől. Biztonsági óvintézkedéseinket az internet technológiai fejlődésének megfelelően folyamatosan javítjuk.

6. Az Ön jogai

Az általános adatvédelmi rendelet és az adatvédelmi törvény értelmében Önnek, mint az általunk végzett adatfeldolgozás által érintett személynek az alábbiak állnak jogában illetve Ön az alábbi jogsegítségre jogosult:

  • Felvilágosításhoz való jog (EU-GDPR 15. cikk)

Önnek az adatfeldolgozás által érintett személyként jogában áll felvilágosítást követelnie arról, hogy feldolgozzák-e az Ön személyes adatait, és ha igen, mely személyes adatokat. Saját védelme érdekében - hogy idegenek ne kaphassanak felvilágosítást az Ön adatairól - szükséges lehet, hogy ehhez megfelelő formában ellenőrizzük az Ön személyazonosságát.

  • Helyesbítéshez (EU-GDPR 16. cikk) és törléshez való jog (17. cikk)

Önnek jogában áll haladéktalanul követelnie az Önt érintő helytelen személyes adatok helyesbítését, illetve - az adatfelhasználás céljainak figyelembe vétele mellett - a hiányos személyes adatok kiegészítését, továbbá az Ön adatainak törlését, amennyiben ez a követelés megfelel az EU-GDPR 17. cikkében foglaltaknak.

  • A feldolgozás korlátozásához való jog (EU-GDPR 18. cikk)

Önnek a törvényes követelmények keretében jogában áll korlátoznia az összes összegyűjtött személyes adat feldolgozását. Ezeket az adatokat a korlátozási kérvény benyújtásától kezdve csak egyenkénti beleegyezés után, illetve jogi követelések érvényesítése és végrehajtása céljából dolgozzuk fel.

  • Adathordozhatósághoz való jog (EU-GDPR 20. cikk)

Ön követelheti, hogy az összegyűjtött személyes adatokat akadálytalanul és korlátlanul továbbítsuk harmadik személy számára.

  • Tiltakozáshoz való jog (EU-GDPR 21. cikk)

Önnek lehetősége van bármikor olyan okokból, amelyek az Ön sajátos helyzetéből fakadnak, tiltakozást benyújtania az Önt érintő személyes adatok feldolgozása ellen, amelyek szükséges a mi vagy harmadik személy jogos érdeke megvédéséhez szükséges. A tiltakozás benyújtásától az Ön adatait többé nem dolgozzuk fel, kivéve olyan esetben, ha a feldolgozásra létezik olyan kényszerítő és védelemre szoruló ok, amely felülmúlja az Ön érdekeit, jogait és szabadságait, vagy ha a feldolgozás jogi követelések érvényesítését, gyakorlását vagy megvédését szolgálja. Az irányított hirdedések ellen bármikor élhet tiltakozással, a tiltakozás pedig a jövőre lesz érvényes.

  • Beleegyezés visszavonása

Amennyiben Ön külön adott beleegyezést az Ön adatainak felhasználásába, ezt Ön bármikor visszavonhatja. Egy ilyen visszavonás hatással van az Ön személyes adatai feldolgozásának elfogadhatóságára attól az időponttól, hogy Ön kijelentette számunkra a visszavonást.

Amennyiben Ön a fent felsorolt jogait a GDPR keretein belül megadott intézkedések egyike útján érvényesíteni, az Intersport vállalatnak haladéktalanul, de legkésőbb a kérvény beérkezte után egy hónapon belül, kötelessége állást foglalnia a kérvényezett intézkedésről illetve teljesítenie a kérvényt.

Minden ésszerű és megfelelő kérvényre a törvényes kereteken belül díjtalanul és lehetőleg haladéktalanul reagálunk.

A felvilágosításhoz, titkossághoz, helyesbítéshez vagy törléshez való jog sérülését illető kérvények esetén az adatvédelmi hatóság az illetékes.

Osztrák Adatvédelmi Hatóság
Wickenburggasse 8
1080, Bécs

7. Elérhetőségi információk / Kapcsolattartó / Adatvédelmi biztos

a. A felelős elérhetőségi információi

INTERSPORT Austria Gesellschaft mbH
Flugplatzstraße 10, 4600 Wels
Tel.: +43 7242 233 - 0
Fax: +43 7242 233 - 32157
E-Mail: datenschutz@intersport.at
Cégjegyzéki szám: 101648h
Cégjegyzéket vezető bíróság: Landesgericht Wels (Welsi regionális bíróság)
Közösségi adószám: ATU25138106
Osztrák adatvédeli jegyzék száma: 0002038
Az elektronikus kereskedelemről szóló törvény szerinti illetékes hatóság: Wels város önkormányzata
Létesítő okirat szerinti tevékenységi kör: Mindennemű áruval történő kereskedelem
A felsőausztriai gazdasági kamara, kereskedelem ág regionális bizottságának tagja, Divat- és szabadidős cikkekkel történő kereskedelem

Állapot: 2018 május

 

Top kerékpárok

Impact LTD

Impact LTD

349990,00 FtE-Pro MTB 3.9 SI

E-Pro MTB 3.9 SI

999990,00 FtAvenue

Avenue

169990,00 Ft